You are here

ALARMNI SUSTAVI U FUNKCIJI SIGURNOSTI

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti važeće zakonske propise vezane za tehničku zaštitu.
  • Primijeniti pravila struke, pozitivnu inženjersku praksu i zakonsku regulativu u projektiranju TZ.
  • Izraditi procjenu ugroženosti te ostalu dokumentaciju prema propisima za manji objekt.
  • Osmisliti koncept sustava tehničke zaštite manjeg objekta.
  • Primijeniti softver AutoCAD kao alata za grafičko dokumentiranje sustava tehničke zaštite.