You are here

Mobilna komunikacija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti osnove pojmove bežične komunikacije.
  • Objasniti i izračunati osnovne parametre jednostavnijeg bežičnog komunikacijskog sustava.
  • Objasniti osnovne parametre antena i dijagram zračenja.
  • Objasniti i primijeniti osnove modulacijskih tehnika u mobilnim komunikacijama.
  • Objasniti osnovne elemente i razvoj mobilnih komunikacijskih sustava.